Bankovní spojení Green Horse, z. s.

ČSOB, pobočka Litoměřice

č. ú. 285 980 080/0300

Platby lze provádět hotově nebo bankovním převodem.

Při platbě převodem uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte, název kroužku a období, za které platbu posíláte.

Např.

Novak_turisticky_102018

Novakova_chovatel_112018

Poplatek je splatný vždy k 20. dni v příslušném měsíci.

Tzn. poplatek za měsíc říjen je splatný k 20. říjnu.

Platby za kurzy:

Variabilní symbol pro platbu za kurz je 4040.

Specifický symbol je datum konání kurzu ve formátu ddmmrrrr. Pro 10. únor 2019 tedy 10022019.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.