Letní hlídání u zvířátek

V týdnu od 15. do 19. července nabízíme pro děti od 3 do 7 let letní hlídání u zvířátek. Od pondělí do pátku program pro Vaše děti od 8 do 16h. Počet míst je omezen na 12 dětí. 

Aktivity: výtvarné dílničky, minikurz angličtiny, hry v přírodě, krmení zvířátek

Zajistíme: Oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, polední klid. 

Cena: 450 Kč/den, 2250 Kč/po-pá  (poplatek je třeba uhradit  do 30. 6. 2019)

Přihlášky zasílejte e-mailem na greenhorse.bno@gmail.com, také je můžete vhodit do poštovní schránky na adrese: Jana Balšánková, Na Průhonu 385, Brozany nad Ohří. Info na tel. 777249509

(Pro přihlášení na Letní hlídání použijte přihlášku na kroužek, do názvu napište Letní hlídání. Pro případ, že bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, uveďte její jméno, příjmení a bydliště do poznámky přihlášky)