Název kroužku

Termín

Cena za měsíc

Malý chovatel

Čtvrtek 15:45 až 17:15h

Kč 400,-

Turistický kroužek

Sudé úterý 15:30 až 17:30h

1 x měsíčně celodenní víkendový výlet*

Kč 200,-*

*Náklady na celodenní víkendový výlet (vstupné, doprava) si účastníci hradí sami. Zároveň jsou mezi účastníky výletu rozúčtovány náklady na dopravné lektorů.