Název kroužku

Termín

Cena za měsíc

Malý chovatel

čtvrtek od 15:30 do 17:00

Kč 400,-

Turistický kroužek

2 úterky v měsíci 

1 x měsíčně celodenní víkendový výlet*

Kč 200,-*

*Náklady na celodenní víkendový výlet (vstupné, doprava) si účastníci hradí sami. Zároveň jsou mezi účastníky výletu rozúčtovány náklady na dopravné lektorů.