Spolek Green Horse, z. s. vznikl v létě roku 2018 s cílem nabízet možnosti aktivního trávení volného času dětem i celým rodinám. Naše zkušenosti se zvířaty a péčí o ně však mají mnohem delší historii. Protože zakladatele spolku pojí láska ke zvířatům a přírodě vůbec, ubírají se naše aktivity tímto směrem. Nabízíme volnočasové aktivity spojené s chovem a péčí o zvířata a pobytem v přírodě s důrazem na ochranu životního prostředí a respekt ke všemu živému.

Chov koní ve stájích u lesa směrem na Hostěnice začal v roce 2010. V současné době tu jsou ustájeni 4 koně.

Kromě velkých lichokopytníků chováme i mnohem drobnější savce – a to kočku, králíka a morče. V budoucnu plánujeme náš zvířecí koutek rozšířit o další obyvatele.

Areál Green Horse, z. s. zahrnuje prostor zoo koutku a stájí s výběhy pro koně v Brozanech nad Ohří na samém konci ulice Ke Hřišti směrem na Hostěnice. K dispozici máme také klubovnu se zázemím v areálu Autokempu Brozany.